Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook23/04/2024 01:33:41 
 
Rekrutacja 2021/2022
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Załatw sprawę

numer telefonustanowiskonazwiskoprzykładowy zakres spraw
87 7326371dyrektormgr Dorota Karpińskaprzyjęcie do szkoły poza rekrutacją,
- skargi i wnioski,
- organizacja procesu dydaktycznego,
- przepisy prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,
- procedury organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznych
87 7326372zastępca dyrektora
mgr Joanna Kupidłowska- programy nauczania w poszczególnych klasach,
- przedmiotowe systemy oceniania,
- problemy dydaktyczno-wychowawcze,
- organizacja procesu dydaktycznego,
- przepisy prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,
- procedury organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznych
87 7326379zastępca dyrektora ds. sportu
mgr Katarzyna Cholewińska-opracowywanie kalendarza organizacji imprez sportowych szkoły
- odpowiedzialność za organizację kursów, szkoleń i zawodów sportowych
- współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie opieki lekarskiej dla potrzeb uczniów- sportowców szkoły.
- współpraca z klubami i organizacjami sportowymi, zabezpieczenie sędziów, reklamy, sprzętu, porządku i opieki lekarskiej na imprezach sportowych i rekreacyjnych
-doposażenie w niezbędny sprzęt do organizacji edukacji sportowej i imprez, prowadzenie sprawozdań w zakresie kultury fizycznej , sportu.
87 7326370sekretarz szkołymgr Emilia Pawlik- prowadzi dokumentację związaną z procesem dydaktyczno- wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych
- odpowiada za sprawy kadrowe w szkole oraz za prowadzenie kancelarii (sekretariatu) oraz archiwum akt.
- zabezpiecza i przechowuje pieczęcie urzędowe, druki ścisłego zarachowania i świadectwa i inne dokumenty
współtworzy arkusz organizacji szkoły oraz sporządza sprawozdania dla organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
87 7326377nauczyciel bibliotekarz
mgr Hanna Tyszko- informacje na temat księgozbioru,
- gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne i biblioteczne opracowanie,
- systematyczne udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w wypożyczalni, udzielanie wszelkiego rodzaju informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury,
- kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy z czytelnikiem indywidualnym oraz zajęć grupowych (tzw. lekcji bibliotecznych)
87 7326366intendentkaMałgorzata Surażyńska- organizacja żywienia w szkole, informacja na temat opłat za obiady, itp.
kierownik gospodarczyAndrzej Kozłowski- całokształt działalności gospodarczej szkoły
- wynajem pomieszczeń szkoły
- reklamy
- promocja szkoły
- zamówienia publiczne
- odpowiedzialność za stan techniczny i bezpieczeństwo na terenie szkoły
87 7326375główny księgowymgr Jadwiga Tafelska- prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Zespołu Szkół Sportowych.
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz, w sprawach finansowych.
- analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji.
- stypendia, wpłaty na RR i inne
87 7326376pielęgniarkaAgnieszka Cwalina- udzielanie pomocy przedlekarskiej, organizowanie profilaktycznych badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów, doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, promocji zdrowia i organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
87 7326380pokój nauczycielski
nauczyciele Z.Sz.S.- informacje na temat uczniów, usprawiedliwianie nieobecności
87 7326378 lub na nowej hali 87 7326799pokój nauczycieli wychowania fizycznego
- informowanie o zwolnieniach bieżących z zajęć wychowania fizycznego
Inne:
87 732 63 68 - Kotłownia
87 732 63 74 - Dyżurka
87 732 63 67 - Kuchnia
87 732 63 69 - Świetlica
Matematyka
POLECAMY
Kluby i Stowarzyszenia

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoPTFPTF
Projekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

3095862 Unikalnych wizyt