Math in English
Dodane przez kjoanna dnia 03/05/2016 21:26:34

W piątek 29 kwietnia 2016 odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja konkursu matematyczno-językowego Math in English, którego głównym celem było propagowanie idei nauki zarówno matematyki , jak i języka angielskiego oraz zasad zdrowej rywalizacji i nauki przez zabawę.

Do konkursu przystąpili przedstawiciele wszystkich klas szóstych Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 oraz klas pierwszych Gimnazjum Sportowego. Uczniowie musieli się zmierzyć z zadaniami z algebry oraz geometrii o różnym stopniu trudności. Nad poprawnością odpowiedzi czuwała komisja złożona z nauczyciela matematyki – pani Joanny Kupidłowskiej oraz nauczyciela języka angielskiego – pani Kamili Kęsickiej.

Walka pomiędzy zespołami była bardzo wyrównana. Po zakończeniu rundy podstawowej nie wyłoniono zwycięzcy, ze względu na jednakową ilość punktów.Odbyły się więc dwie rundy dodatkowe, w rezultacie których, po rozwiązaniu 20 dodatkowych zadań, pierwsze miejsce równorzędnie przypadło klasie VIb oraz 1S. Drugie miejsce zajęła klasa 1N, a trzecie klasa VIa.
Wszyscy uczestnicy konkursu byli doskonale przygotowani. Zasłużenie otrzymali atrakcyjne nagrody i wyrazili chęć udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, wspaniałą rywalizację i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Joanna Kupidłowska, Katarzyna Frankiewicz, Iwona Kacprzyk

Rozszerzona zawartość newsa