Mały Mistrz w klasie 2a SPS w I semestrze
Dodane przez szymek dnia 20/03/2016 14:26:23


Kliknij, aby zobaczyć galerię


„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości.
Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności,
znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności,
wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca”
Arkadiusz Gołaś

Klasa 2a rozpoczęła czwarty semestr realizacji programu „Mały Mistrz”, a tym samym zdobywanie kolejnych sprawności. W minionych miesiącach, w ramach diagnozy rozwoju sprawności cech motorycznych, uczniowie wykonali próby zwinności i szybkości w biegu wahadłowym 10x5m, siły w zwisie na drążku i wytrzymałości w marszobiegu na 600m. Testy dały możliwość dokonania własnej samooceny i samokontroli sprawności. Wskazały na sposoby zweryfikowania poszczególnych cech motorycznych oraz wskazały drogę poprawy kondycji fizycznej. Wyniki uzyskane przez uczniów pokazały, że systematyczne ćwiczenia podniosły sprawność motoryczną naszych „Małych Mistrzów”.
Dominującą formą aktywności ruchowej podczas zajęć są gry i zabawy z elementami form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut. Poprzez zabawy i gry uczniowie uczą się współpracy ze sobą oraz przestrzegania ustalonych reguł. Poznawane zabawy i gry stanowią alternatywę dla zajęć wymagających wysiłku umysłowego, sprawiają dzieciom wiele radości. W minionych miesiącach sportowcy zdobyli sprawność Pływak, Gimnastyk i Tancerz.
Przed dziećmi kolejne wyzwanie – zdobywanie umiejętności przydatnych do minigier zespołowych. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczą się podań, chwytów, kozłowania. Z pewnością wielu z naszych uczniów z powodzeniem wykorzysta nabywane umiejętności podczas zabaw z rówieśnikami, w gronie rodzinnym oraz w dalszych latach edukacji.

Grażyna Sacharzewska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Katarzyna Cholewińska- nauczyciel wychowania fizycznego
Rozszerzona zawartość newsa