Szkolenie z pierwszej pomocy
Dodane przez kjoanna dnia 09/10/2013 21:14:20
8 października 2013 r. Fundacja Ratujmy Życie przeprowadziła szkolenie z pierwszej pomocy, w którym uczestniczyli uczniowie klas I i II naszego liceum.
Etapem I etapu szkolenia w postaci wykładu i prezentacji praktycznej, było przybliżenie tematu, zapoznanie z resuscytacją krążeniowo-oddechową i użyciem defibrylatora AED.
II etap ( 5h) będzie realizowany w grupach w postaci ćwiczeń praktycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań.
Szkolenie zakończy się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Pamiętajmy! W codziennym życiu wielokrotnie możemy zdawać egzamin z dziedziny pierwszej pomocy. Najwyższą oceną z niego będzie uratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka – może nawet członka rodziny lub kogoś bliskiego.

Relacja i zdjęcia na stronie fundacji

Katarzyna Cholewińska


Rozszerzona zawartość newsa