KONKURS PLASTYCZNY DLA KL. 1 - 3 „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
Dodane przez szymek dnia 08/04/2021 19:01:50
I. Organizator
Biblioteka szkolna

II. Cele konkursu
• Zachęcanie dzieci do czytania książek.
• Popularyzacja postaci Alana Alexandra Milne’a.
• Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci.

III.Warunki uczestnictwa
• Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 1 – 3.
• Każdy uczestnik może dostarczyć do biblioteki jedną pracę.
• Format prac plastycznych – wyłącznie A3.
• Technika wykonania pracy jest dowolna.
• Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.
• Do prac konkursowych muszą być dołączone zgody rodziców/opiekunów odnośnie umieszczania danych
osobowych. (załącznik nr 1)
• Jury wybierze 3 najciekawsze prace, które wezmą udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym
zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Ełku.

IV. Termin dostarczenia prac
• Pracę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 30 kwietnia 2021 roku.

V. Publikacja prac
• Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie.
• Z chwilą nadesłania, prace przechodzą na własność organizatora.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie rozdania nagród.

Hanna Tyszko

Zgoda na przetwarzanie danych

Rozszerzona zawartość newsa