ERASMUS+
Dodane przez kjoanna dnia 16/09/2019 20:56:14
W lipcu 2019 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu z programu Erasmus+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Projekt pod nazwą „Uczymy się języków w szkole sportowej” będzie trwał od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

Główne cele projektu:

1. Podniesienie znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli.
2. Udoskonalenie umiejętności językowych nauczycieli języków obcych.
3. Wdrożenie nowych metod nauczania języków obcych.
4. Wdrożenie nowych metod w oparciu o narzędzia TIK, które będą wspomagały proces zdalnego nauczania uczniów przebywających na wyjazdowych zawodach i treningach.
5. Pozyskanie partnerów zagranicznych do współpracy ze szkołą.
6. Wyszkolenie kadry pedagogicznego w zakresie eTwinningu.
7. Rozpoczęcie korzystania z eTwinningu – stworzenie pierwszych projektów.
8. Stworzenie projektów międzynarodowych nowego typu.
9. Wyznaczenie szkolnych ekspertów w dziedzinie projektów i funduszy unijnych oraz stworzenie planu doskonalenia ich kompetencji w zakresie pisania projektów.
10. Wypromowanie idei mobilności i uczenia się przez całe życie wśród kadry nauczycielskiej, rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

Dzięki nowym kompetencjom językowym, kontaktom i doświadczeniom znacznie rozszerzymy współpracę międzynarodową szkoły, korzystając z nowych, kreatywnych form działań.
Liczymy na zwiększenie konkurencyjności wśród szkół w Ełku poprzez wzajemne mobilizowanie się do ciągłego podnoszenia kalifikacji pracowników i proponowania uczniom nowych form rozwoju.
W realizacji projektu bierze udział cała społeczność szkolna, a udział w zagranicznych kursach metodycznych i językowych będzie brało 11 nauczycieli:
1. Joanna Kupidłowska – wicedyrektor
2. Iwona Kacprzyk – koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego
3. Ewa Gorlewska – nauczyciel języka niemieckiego
4. Katarzyna Zastocka – nauczyciel języka niemieckiego
5. Anna Rutkowska – nauczyciel matematyki
6. Jerzy Sowulewski – nauczyciel geografii
7. Anna Dytkowska – logopeda
8. Marlena Milewska – nauczyciel języka angielskiego
9. Edyta Ostrowska – nauczyciel języka angielskiego
10. Dorta Wyłuda – nauczyciel języka angielskiego
11. Kamila Kęsicka – nauczyciel języka angielskiego

W ramach mobilności nauczyciele wyjadą na kursy językowe i metodyczne do następujących krajów:
Malta, Cypr, Wielka Brytania, Irlandia

Na bieżąco postaramy się przedstawiać podejmowane działania, rezultaty projektu oraz relacje z kursów.

Iwona Kacprzyk
Rozszerzona zawartość newsa