Gazetka szkolna jest wydawana od grudnia 1998 r. Pierwszymi redaktorami gazetki oraz autorami tytułu byli: Marta Tafelska, Ewa Strakowska, Katarzyna Wiśniewska, Damian Kornowski, uczniowie klasy I A LO (1998) - pierwszej klasy o profilu informatycznym. W roku szkolnym 1999/2000 redakcja gazetki w składzie Ewa Strakowska, Katarzyna Wiśniewska, Damian Kornowski (II A LO) i Szymon Magreta (I C LO) zajęła III miejsce w konkursie Gazety Współczesnej (uczestniczyło ok. 40 gazetek z 3 województw naszego regionu). W nagrodzonym numerze z 15 marca 2000 r. znalazły się artykuły: 10 przykazań ucznia, Wygrzebane z..., Nasza Szefowa, Polski Amsterdam. Od roku szkolnego 2000/2001 ukazuje się również wersja elektroniczna gazetki.

rocznik numer

2000/2001

wrzesień/październik listopad/grudzień styczeń/luty marzec/kwiecień

redaktor naczelna: Ewa Strakowska
dziennikarze: Katarzyna Wiśniewska, Urszula Milewska, Urszula Gniedziejko, Szymon Magreta

2001/2002

wrzesień/październik listopad/grudzień styczeń/luty marzec/kwiecień

redaktor naczelna: Agata Sokołowska

redaktor techniczna: Anna Juszkiewicz
dziennikarze: Magda Gawecka, Iwona Borowska, Kamila Kowalik, Justyna Koszczuk, Anna Kundziewicz

2002/2003

 

wrzesień

 październik  grudzień  marzec

redaktor naczelny: Agata Sokołowska

redaktorzy techniczni: Agata Sokołowska i Arkadiusz Prusko

dziennikarze: Katarzyna Pijanowska, Joanna Sieńkowska, Justyna Kowalewska, Karol Paszkowski, Damian Borkowski